Actielijn 4: Duurzame sportomgeving

Wij willen de Gelderse sport verduurzamen om ook bij te dragen aan een klimaatneutraal Gelderland in 2050. We streven naar minder energieverbruik in de sport, het natuurlijker inrichten van sportparken en het verduurzamen van Gelderse sportevenementen.
Zonnepanelen op dak van sportcentrum

Energieneutraal sportvastgoed

We ondersteunen sportclubs en gemeenten die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun accommodaties en sportvastgoed. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een aantal regelingen:

  • Kleinere gemeenten kunnen met het Gelders ontzorgingsprogramma voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed ondersteuning en begeleiding krijgen bij het klimaat bestendig maken van hun sportvastgoed.
  • Sportclubs kunnen gebruik maken van de gratis online adviestool Sport NL groen. Deze tool geeft advies over de verduurzaming van de sportclub, hulp via energiecoaches en inzicht in subsidies en mogelijke leningen. 
  • Provincie Gelderland heeft in november 2022 voor het Gelders Winterfonds 10 miljoen euro vrijgemaakt om gemeenten in staat te stellen maatschappelijke voorzieningen, sportverenigingen, wijkcentra, culturele instellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB,  te ondersteunen. Deze subsidie is bedoeld voor de grootste lokale nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen (nog) niet voorzien. Ook sportvoorzieningen komen in aanmerking. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
  • Momenteel is er een subsidieregeling Fonds Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. U kunt een lening aanvragen voor maatregelen waarmee u energie bespaart of duurzame energie opwekt.

Agenda 2024

Binnenkort

Natuurvriendelijke sportterreinen

Chemievrij beheer

We streven naar minder tot geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door beheerders van sportvoorzieningen. Er zijn inmiddels een aantal pilots in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie geweest om sportverenigingen en gemeenten hierbij te ondersteunen.

aantal mensen overleggen op een voetbalveld met werktuigen ernaast

boomstammen vormen een natuurlijke scheiding tussen het pad en de natuur

 

Natuurvriendelijke sportomgeving

We dragen bij aan het klimaatgeschikt en natuurvriendelijk inrichten van sportterreinen. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van hittestress, het terugdringen van wateroverlast en het bevorderen van biodiversiteit door groenbeheer.

Laat je inspireren!

Doe de ecocheck!

De Vlinderstichting maakte in opdracht van de provincie Gelderland de ecocheck sportparken. Hiermee weet u in vijf stappen hoever je op weg bent naar een natuurlijker sportpark. Ook krijgt u praktische handvatten om meer te doen op uw terrein. Deze tips en tricks leest u in de brochure Sport en Natuur. Mooie voorbeelden en handige tips vindt u ook in het artikel van Nature Today

sportveld met doel en bloemenveld

Duurzame sportevenementen

Gelderland kent een rijk programma aan sportevenementen. Ook met evenementen kan sport voorop lopen in het behalen van de klimaatdoelen. We dragen hieraan bij door sportevenementen in Gelderland te verduurzamen. Het uiteindelijke doel? Volledig CO2-neutrale en circulaire sportevenementen in 2030. Daarbij ligt de focus op vijf thema’s: mobiliteit, grondstoffen, water, energie en eten en drinken. 

Vijf koplopers

Onze koplopers zijn de organisaties van het World Cup BMX, NN Zevenheuvelenloop, WK Jonge Dressuurpaarden en Outdoor Gelderland, NK Atletiek en het NK Baanwielrennen. Deze vijf Gelderse koploperevenementen geven het goede voorbeeld door de ecologische voetafdruk van hun evenement nu al zo veel mogelijk te verkleinen. Hiermee dragen zij bij aan terugdringen van CO2-uitstoot. Ze delen met elkaar ervaringen en werken samen aan reductieplannen om de doelen te behalen. De evenementen worden bezocht door tienduizenden sporters en toeschouwers. Die proberen we hiermee te inspireren en aan te zetten tot duurzamer gedrag.
 

 

Lopers ontvangen een biologisch afbreekbaar drinkzakje in plaats van plastic bekertjes.

Verbreden naar alle Gelderse sportevenementen

We verbreden de koplopersaanpak naar alle Gelderse sportevenementen door van elkaar te leren en kennis over te dragen. We helpen ze bij het meten van de duurzaamheid van het evenement, het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen en het maken van reductieplannen. De Gelderse koplopers zijn tevens aangesloten bij het programma 'Duurzame en Circulaire Topsportevenementen in Nederland'. De sportsector gaat de komende 4 jaar aan de slag met het duurzamer en circulair maken van topsportevenementen. Provincie Gelderland werkt hierin nauw samen met provincie Noord-Brabant. 

Er gebeurt al veel. Zo stapte de organisatie van de NN Zevenheuvelenloop over van plastic bekertjes naar een biologisch afbreekbaar drinkzakje van zeewier en ontvangen de finishers een medaille van houtpulp. Benieuwd naar het verhaal van NN Zevenheuvelenloop directeur Alexander Vandevelde?

Ook verduurzamen?

Gelderland Sport duurzaam is het startpunt voor het verduurzamen van de Gelderse sport. Op dit platform vindt u als gemeente, vereniging, sportbedrijf of sportbond relevante informatie en praktijkvoorbeelden voor een duurzame Gelderse sportomgeving.