Actielijn 2: Evenementen en Talenten inspireren Gelderland

Evenementen zorgen ervoor dat de provincie bruist. Ze laten het beste en mooiste van Gelderland zien. Dit maakt Gelderland aantrekkelijk voor sporters, ondernemers, inwoners en natuurlijk ook voor bezoekers.
Hardlopers tijdens marathon

Sportevenementen ondersteunen

We helpen graag mee om sportevenementen op nationaal en internationaal niveau in Gelderland mogelijk te maken. Dit doen we met onze kennis, subsidies en/of sponsoring zodat evenementen bijdragen aan onze sportieve, maatschappelijke en economische doelen. Tijdens grootschalige sportevenementen in Gelderland laten we bezoekers het beste en mooiste van Gelderland zien en ervaren. Met bijzondere aandacht voor onderwerpen als voeding en duurzaamheid.  Impactvolle evenementen in de kernsporten atletiek, tennis, volleybal, paarden-, wandel- en wielersport van minimaal nationaal niveau kunnen een sponsor- of subsidie aanvraag doen. 

Talenten inspireren Gelderland

Talenten zijn de schakel tussen top- en breedtesport. Dat begint bij jonge sportende kinderen die zich ontwikkelen tot competente bewegers. Van hieruit kunnen talenten zich ontwikkelen tot mogelijke toppers in hun sport. Zij inspireren anderen om het beste uit zichzelf te halen en tot een actieve, sportieve en gezonde leefstijl te komen. 

Topsport in Gelderland

Uit duizenden breedtesporters vinden jaarlijks zo’n 900 talentvolle sporters in Gelderland hun weg naar de top. Een deel hiervan krijgt extra training en ondersteuning in regionale talentprogramma’s. Er zijn regionale trainingscentra van sportbonden in Apeldoorn, Arnhem, Ede, Doetinchem, Zutphen, Varsseveld en Nijmegen. Ook heeft Gelderland het Olympisch Sportcentrum Papendal en het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Hier wonen en trainen sporters en diverse sportteams in onder andere, basketbal, handbal, volleybal, en wielersport. Dit alles versterkt de maatschappelijke positie van topsport in Gelderland.

Sportief groot worden in Gelderland

Samen met Topsport Gelderland en onze partners zetten we het Gelders Model ‘Sportief groot worden in Gelderland’ in. Hiermee bieden we Gelderse kinderen en jongeren de komende jaren de mogelijkheid om hun sport- en beweegtalent te ontwikkelen. Hiermee helpen we talentvolle jongeren zich te ontwikkelen tot topper in hun sport. Daarbij richten we ons ook op het beter ontdekken en sneller doorgeleiden van talenten in de aangepaste sport. Talenten in de sport met een beperking willen we zo goed mogelijke kansen bieden om hun talent te kunnen ontwikkelen. 

We helpen verenigingen om krachtige open en vitale clubs te worden door bij te dragen aan het ontwikkelen van talenten en het kader en trainers voor de jeugd. Zowel bij teamsporten als bij individuele sporten. Verder zetten talenten zich in om in Gelderland inspiratie proactief over te brengen naar de samenleving. Dit door naar scholen, bedrijven en evenementen te gaan om anderen aan te zetten tot een vitale en sportieve leefstijl. Ook vinden we het belangrijk dat sportieve en maatschappelijke carrières van jonge sporters tot ontwikkeling kunnen komen. Met subsidie stimuleren we regionale talentprogramma’s die daaraan bijdragen. Voor ondersteuning kunt u terecht bij Topsport Gelderland. U kunt ook mailen.

Monitor ‘Hoe Gelders Talent zich ontplooit!’

In april 2024 is het onderzoek naar de regionale talentprogramma’s in opdracht van GS afgerond. Er zijn in Gelderland inmiddels 17 talentprogramma’s binnen 12 sportdisciplines actief waaraan wij een subsidie verlenen.  De resultaten van het onderzoek laten zien dat talenten veel baat hebben bij de regionale talentprogramma’s. Zowel de talenten als trainers zijn hier zeer tevreden over. Ook ervaren zij van Topsport Gelderland veel ondersteuning op de programma’s met thema’s zoals gezonde voeding, planmatig werken, prestatiegedrag, omgaan met slaapgebrek en anti-doping.  

Het monitoronderzoek geeft een actueel overzicht en beeld van de voortgang van de talentprogramma’s. Zoals het waarborgen van een veilig sportklimaat, de kwaliteit en opleiding van het sporttechnisch kader, ondersteuning van de programma’s door sportbonden, de financiële kwetsbaarheid en de samenwerking met omliggende sportverenigingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de toekomstige talentenprogramma’s en het provinciale beleid verder aan te scherpen. Meer lezen? Lees dan de Monitor ’Hoe Gelders Talent zich ontplooit!’.

Eerste landelijke talentcentrum voor sporters met visuele beperking 

Vanaf 16 december 2023 kunnen (talentvolle) sporters met een visuele beperking in het Multi Talent Centrum (MTC) op de FSG sportcampus in Apeldoorn gebruik maken van hoogwaardige trainingsfaciliteiten in verschillende sporten. Aan sporters met een visuele beperking wordt op dit moment blindenjudo aangeboden. Op korte termijn volgen Goalball en Blindenvoetbal. Deskundige trainers bieden training en ondersteuning aan talentvolle sporters, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op nationaal en internationaal niveau. Gehandicaptensport Nederland en de Gelderse Sport Federatie zijn samen met provincie Gelderland de uitdaging aangegaan om de sportdeelname van talentvolle mensen met een visuele handicap te verhogen. En om de belemmeringen die zij hierbij ondervinden, hiervoor uit de weg te nemen. Tot nu toe waren er voor (talentvolle) sporters met een (visuele) beperking nauwelijks specifieke sportprogramma’s. Doordat het een kleine groepen mensen betreft en het om kleinere sporten gaat, worden kansen en mogelijkheden niet snel opgepakt. Geschikte accommodaties zijn vaak lastig te vinden. Deskundig kader die de doelgroep goed aanvoelt, is beperkt beschikbaar en ook het vervoer naar de accommodaties is vaak een belemmering. Het MTC is een gezamenlijk initiatief van ex-topjudoka Danielle Vriezema en Gehandicaptensport Nederland vanuit het programma Zichtbaar Sportief

Ontdekken van sporttalent 

In Gelderland kan iedereen, met of zonder beperking, zijn/haar eigen sport- en beweegtalent ontdekken. Topsport Gelderland ondersteunt Gelderse sporttalenten in 16 talentprogramma’s in 10 verschillende sporten. Vanuit de subsidieregeling voor regionale talentprogramma’s dragen we bij aan het Multi Talent Centrum voor talenten met een visuele beperking. Naast onze bijdrage, dragen ook Gehandicapten Sport Nederland, Nationaal Fonds voor de Sport, Bartiméus Fonds en Stichting VI Foundation en de gemeente Apeldoorn bij om deze unieke eerste sportlocatie voor visueel beperkten mogelijk te maken. Sportverenigingen, sporters, coaches, trainers en organisaties die interesse hebben, willen samenwerken of onderdeel worden van het MTC, kunnen contact opnemen via mtcapeldoorn@zichtbaarsportief.nl.