Actielijn 1: Meedoen en ontmoeten

Sport verbindt en inspireert. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan sport en beweging.
Basketballers in actie op een 3x3 basketbalveld

Nieuwe doelgroepen

Juist daarom stimuleren we clubs en sportparken om open te staan voor nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een beperking. Sportvoorzieningen die gezien kunnen worden als gemeenschapsvoorziening, kunnen subsidie aanvragen om hun accommodatie toegankelijk te maken. Daarnaast dragen we eraan bij dat kinderen met minder geld kunnen sporten en bewegen. Ook stimuleren we bijvoorbeeld bij de netsportvelden dat er specifiek aandacht is voor activiteiten voor mensen met minder geld. Daarnaast ondersteunen we nieuwe ontwikkelingen, zoals hybride leren in de sport.

Subsidie voor sportclubs 

Om ervoor te zorgen dat clubs en sportparken mee kunnen in de toekomst, geven we subsidies aan de Gelderse sport federatie. Procesregisseurs helpen verenigingen om samen te werken met bijvoorbeeld welzijn-, zorg-, onderwijs- en sportorganisaties. Daarnaast biedt de Gelderse Sport Federatie trainingen, kennissessies en ondersteunen ze vrijwilligers. Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die zich richten op sociale verbindingen. Klik rechts om meer te lezen over de subsidie Leefbaarheid, verbind je buurt.

Veilig sporten 

Sport versterkt de leefbaarheid in dorpen en wijken. Iedereen kan meedoen en moet zich thuis voelen op de sportclub. We werken aan veilig sporten en een positieve sportcultuur. Dit doen we bijvoorbeeld door iedereen bewust te maken van grensoverschrijdend gedrag en risico’s op criminele inmenging in de sportvereniging. Handige handreikingen om dit te herkennen en tegen te gaan vindt je hier. Meer informatie over dit thema vind je ook op de website van het Gelders Sportakkoord.

Vitale sportclubs

Bent u benieuwd naar gesubsidieerde open clubs en vitale sportparken in uw omgeving? Bekijk dan de Inspiratieflyer Vitale Sportaanbieders (PDF 4 MB).

Onderzoek naar ontwikkelingen

In opdracht van provincie Gelderland deed het Mulier Instituut onderzoek naar hoe hybride leren bijdraagt aan de professionalisering van sportverenigingen en sportparken. En naar de opbrengsten en succesfactoren van hybride leren in de sport. U vindt in het rapport 'hybride leren in sportopleidingen (PDF 688 kB)' aanbevelingen voor een succesvolle hybride leeromgeving in de sport. 

In de afgelopen jaren is de ontwikkeling van open clubs en vitale sportparken door ons gesubsidieerd. De HAN en het Mulier Instituut hebben onderzocht hoe de samenwerking, toekomstbestendigheid, sportparticipatie en leefbaarheid zich hebben ontwikkeld. U leest hier meer over in het onderzoeksrapport Gelderse Open Clubs en Vitale Sportparken (PDF 4,3 MB)

Neem ook een kijkje in de brochure Op weg naar de toekomst (PDF 1,5 MB). Of bekijk onderstaand filmpje voor inspirerende beelden.