Risicokaart van Gelderland

Iedereen wil prettig en veilig wonen. Dat kan in Gelderland. Natuurlijk zijn er altijd risico’s, zoals een overstroming, een ongeluk met gevaarlijke stoffen of een vervelende gebeurtenis op een bedrijventerrein. Op de risicokaart staan alle situaties met een risico in uw leefomgeving.
Hoog rivierwater

Risico’s in uw omgeving

Van de risicokaart bestaan 2 versies:

  • een openbare versie voor inwoners van Gelderland
  • een afgesloten versie voor professionals van de overheid

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van deze risicokaart. De gegevens komen van het Rijk, gemeenten, waterschappen en van ons. 

Wilt u weten welke mogelijke risico’s er in uw woon- of werkomgeving zijn en wat u het beste kunt doen als er een noodsituatie is? 

Bekijk dan de risicokaart hieronder.

Risicokaart voor inwoners

Op de risicokaart staan alle plaatsen waar een risico bestaat op een (onverwachte) noodsituatie. Denk aan bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen, tankstations met een lpg-installatie, rangeerterreinen, militaire terreinen, wegen, spoorlijnen en terreinen waar gevaarlijke stoffen worden overgeladen. Ook zijn de gebieden aangegeven waar bij extreem hoog water een risico bestaat op overstromingen. In de uitleg bij de verschillende risico’s staat wat u het beste kunt doen en laten bij een noodsituatie of ramp. De risicokaart van Gelderland is beschikbaar voor iedereen.

Risicokaart voor professionals

Voor professionals die werken in de ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing is een aparte versie van de risicokaart. De informatie op de kaart ondersteunt professionals bij hun werk. De risicokaart voor professionals is alleen beschikbaar voor medewerkers van een overheid of in opdracht van de overheid. Zij kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Veilig voor hoog water

We werken samen met waterschappen, het Rijk, gemeenten en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen om Gelderland te beschermen tegen hoogwater. Om het risico van overstromingen klein te houden, krijgen zowel de grote rivieren als de regionale wateren meer ruimte. Daarnaast versterken we de dijken. We kijken ook hoe we de schade zo klein mogelijk kunnen houden bij eventuele overstromingen. Hoogwaterveiligheid is onderdeel van het Deltaprogramma.