stikstof in de natuur

Stikstof

Overweegt u te stoppen met uw agrarische onderneming en staat uw bedrijf in de buurt van een Natura 2000-gebied? Lees meer over de Landelijke aanpak piekbelasting-beëindigingsregeling veehouderijbedrijven.

Stikstof

Wat betekent stikstof in Gelderland? Wat is nu precies het probleem? Waar wordt het door veroorzaakt? En nog belangrijker, wat gaan we daar dan aan doen?

Gelderse stikstofbank

Wilt u activiteiten gaan verrichten waarbij stikstof vrijkomt en waardoor u geen natuurvergunning kunt krijgen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Gelderse Stikstofbank.

Meten en Monitoren

We onderbouwen de Gelderse stikstofaanpak met gegevens uit onderzoek en modelberekeningen en we houden in de gaten hoe het in de praktijk verloopt. We berekenen het effect dat we verwachten van bronmaatregelen, die moeten zorgen voor minder stikstofuitstoot en -neerslag.

Begrippen

Stikstof is een complex onderwerp waarbij veel begrippen worden gebruikt. We hebben een selectie van de belangrijkste en meest gebruikte begrippen samengesteld.