Een challenge voor groene icoonprojecten

Een subsidieregeling voor het ontwerpen en uitvoeren van groene icoonprojecten in de bebouwde kom van Gelderse steden en dorpen.

Wat is de challenge groene icoonprojecten?

Een groen icoonproject is een project waarbij een plek met veel verharding en/of eentonig groen in een stad of dorp groener wordt gemaakt, met meer biodiversiteit. Bijvoorbeeld een buurt, wijk, winkelstraat of plein. Maar ook een eentonig park of sportterrein kan geschikt zijn voor deze uitdaging. Een groen icoonproject zorgt voor meer variatie in soorten planten en dieren en voor meer verkoeling bij hitte. Het zorgt ervoor dat regenwater gemakkelijker de bodem in trekt en niet meteen in het riool verdwijnt. Daardoor ontstaat minder snel wateroverlast. Ook blijft water langer in de bodem en hebben planten minder snel last van langdurige droogte. Een groen icoonproject geeft ook mensen de ruimte, om er elkaar te ontmoeten, te bewegen en te ontspannen. Het moet een iconische plek worden die anderen inspireert en uitdaagt om óók hun leefomgeving te vergroenen. Zo wordt Gelderland steeds 'groener’.

Subsidieregeling voor uw plan

De ‘Challenge groene icoonprojecten’ was een subsidieregeling voor het maken van een ontwerp voor een groen icoonproject (deel 1) en voor het uitvoeren van het plan (deel 2).

Maximaal € 100.000 voor de uitvoering van het plan

Met de challenge daagden we inwoners, ondernemers, gemeenten en anderen uit om een ontwerp te maken om een gebied vergroenen en dit ontwerp uiteindelijk ook te realiseren. Door mee te doen aan de challenge maakten zij kans op een bijdrage van 50% aan de verwachte kosten voor het maken van een ontwerp (met een maximum van 15.000 euro per ontwerp); Vervolgens kon men meedingen naar een bijdrage van 50 % van de verwachte kosten voor de realisatie van het plan. (met een maximum van 100.000 euro per project). 

Jury beoordeelt de ontwerpen

Vijf onafhankelijke deskundigen beoordeelden de inzendingen aan de hand van 4 criteria: klimaatadaptatie, biodiversiteit, maatschappelijke waarde en iconische waarde.

Waarom een challenge voor groene icoonprojecten?

Het gaat niet goed met de Nederlandse natuur en door klimaatverandering hebben we vaker last van extreem weer. Droogte, hitte en hevige regenval komen steeds vaker voor en de biodiversiteit (de variatie in planten en dieren) holt achteruit. We kunnen en moeten onze Gelderse dorpen en steden beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatextremen en de biodiversiteit versterken. Een belangrijke oplossing hiervoor is om steden en dorpen groener te maken en op een andere manier met regenwater om te gaan.

Allerlei dier- en plantensoorten zijn in hun voortbestaan afhankelijk van stad en dorp. Door steden en dorpen groener in te richten zorgen we voor meer variatie in planten en dieren. Zo wordt de natuur sterker en is het beter bestand tegen ziekten, regen en droogte en klimaatverandering. 

Vergroenen

Vergroenen is het weghalen van stenen, beton en asfalt en daarvoor in de plaats allerlei kruiden, struiken en bomen te planten. Dit levert voedsel op voor dieren en biedt schuil- en slaapplekken. Daardoor komen er meer planten en dieren in dorp of stad: de biodiversiteit neemt toe.

Klimaatverandering

Vergroenen draagt ook bij aan het opvangen van de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Op groene plekken trekt regenwater namelijk gemakkelijker de bodem in en regenwater wordt er langer vastgehouden. Zo wordt de bodem minder droog en ontstaat er bij hevige regenval minder wateroverlast op straat. Planten en bomen zorgen voor schaduw en verkoeling bij hitte. 

Leefbaarheid

Daarnaast bieden bomen verkoelende schaduw tijdens hitte, wat bijdraagt aan de leefbaarheid en gezondheid in stad en dorp. Tenslotte is het ook voor mensen heerlijk ontmoeten, bewegen en recreëren in het groen!

Challenge Groene Icoonprojecten 2023

In 2022-2023 organiseerden we de 2e editie van de Challenge Groene Icoonprojecten. 23 juni werden de winnende projecten bekend gemaakt. De jury keek naar projecten die veel ruimte maken voor mens, dier en groen, en waar ruimte is voor ontspanning en ontmoeting. Daarnaast keek de jury naar de uitstraling van een plan. Inspireert het plan en moedigt het anderen aan dit voorbeeld te volgen? Want daar zijn we deze challenge voor gestart: om te laten zien dat vergroening van de leefomgeving niet moeilijk hoeft te zijn, en er ook nog eens mooi uitziet! Laat u inspireren door de verhalen en vergroen mee!