Klimaat: we veranderen met het klimaat mee

Gelderland neemt 50 maatregelen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen naar nul terug te brengen (klimaatmitigatie). Daarnaast bereiden we ons voor op extreme hitte, droogte en plensbuien (klimaatadaptatie).
Wekeromse Zand

Sneller minder CO2-uitstoot 

De stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om daar wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Samen kunnen we nu iets betekenen, voor nu en later.

Burgerberaad klimaat

Inwoners van Gelderland kregen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van provincie Gelderland. Dit burgerberaad adviseert over de klimaatmaatregelen in het Gelders Klimaatplan.

Gelders Klimaatplan

Met verschillende organisaties zoals het Gelders Energieakkoord, Urgenda, Draw Down Europe en jongerenorganisaties maakten we een Gelders Klimaatplan met daarin 50 maatregelen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen naar nul terug te brengen. Lees het volledige Gelders Klimaatplan of bekijk de in de korte versie.

Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Daarom moeten we onze omgeving aanpassen, zodat het veilig en leefbaar blijft. We noemen dit klimaatadaptatie. Hier werken we als provincie op verschillende manieren aan. lees meer over wat we doen om Gelderland aan te passen aan het klimaat.

Ons klimaat. Jouw invloed.

De klimaatverandering houdt ons allemaal bezig. Samen kunnen we iets betekenen. Voor nu en voor later. In deze klimaatcampagne vertellen Gelderlanders over hun initiatief. Over wat ze anders doen, waarom ze dat doen, waar ze tegenaan liepen en wat hen hielp. En wie weet helpt het jou ook…