Erfgoed ontwikkelen en beleven

Gelderland telt ongeveer 6.300 rijksmonumenten en 12.500 gemeentelijke monumenten. Als provincie dragen we bij aan de restauratie, verduurzaming, het onderhoud en de herbestemming van deze monumenten.
Binnenstad

Naast alle rijks- en gemeentelijke monumenten heeft onze provincie veel historische landschappen en groen erfgoed. Zoals landgoederen, oude bossen en historische slagvelden. 

Vondst van de maand

In aanloop naar het nieuwe Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland, lichten we elke maand een vondst uit. Mensen die bij of voor het depot werken, laten hun favoriete vondst zien.

Erfgoed in de schijnwerpers

Provincie Gelderland helpt bij de restauratie en ontwikkeling van monumenten, zodat dit bijzondere Gelderse erfgoed niet verloren gaat. Monumenteigenaren vertellen hoe zij worden geholpen bij het in stand houden van erfgoed.

Al het Gelders erfgoed in 1 overzicht

De kaart hiernaast toont alle culthuurhistorie in Gelderland. Heeft u vernieuwend projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie? Vanuit het fonds 'Gelderse Cultuur, samen doen!' bieden wij graag steun. Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Gelderland op de Werelderfgoedlijst

De kwaliteit van restauraties verbeteren, daar houden we ons ook mee bezig. Daarom ondersteunen we nieuwe ontwikkelingen in deze sector. Zo hebben de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes een plekje gekregen op de Werelderfgoedlijst. Na jarenlange samenwerking met het Rijk, gemeenten en andere provincies.

Archeologische bodemvondsten

Als provincie hebben we ook wettelijke taken op het gebied van archeologie. Zo zijn we eigenaar van de archeologische bodemvondsten. Dit bewaren we in het Archeologisch Depot Gelderland.

Hollandse Waterlinies

De Hollandse Waterlinies (HW) zijn de twee historische verdedigingslinies. Een deel het werelderfgoed van de HW loopt door provincie Gelderland. Lees er meer over op deze pagina.