Woning Gezocht! Van oude boerderij naar zorgappartementen

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Hoe helpen we iedereen aan een passende woning? We vertellen erover in de reeks: ‘Woning Gezocht!’
Woning Gezocht! Van oude boerderij naar zorgappartementen
Gepubliceerd op: 1-december-2022

Voor de 6e editie van ‘Woning Gezocht!’ is gedeputeerde Peter Kerris in Duiven. Recentelijk werd hier de vernieuwde Rijksweg feestelijk geopend. Onderdeel van de herinrichting is de herbestemming van enkele leegstaande panden. Zo ook boerderij ‘Het Hoge Veld’. In gesprek met ontwikkelaar Gerard Hendriksen en Wim Kersten (van ouderinitiatief Stichting ’t Hoge Veld) zoekt hij het antwoord op de vraag: ‘Wat komt erbij kijken als je een leegstaande boerderij wil ombouwen tot zorgappartementen?’

Geschikte huisvesting

Geschikte huisvesting transcriptie

Hoi mijn naam is Peter Kerris. Ik hou me bezig met het versnellen van de woningbouw en vandaag ben ik in Duiven Om te kijken wat er bij komt kijken als je een leegstaande boerderij wil ombouwen tot zorgappartementen. Goedemiddag Gerard Hendriksen. Dag Wim Kersten Peter Kerris. Gerard jij bent de ontwikkelaar van dit project in Duiven. Vertel waar staan we hier? Wat gaat hier gebeuren? We staan hier voor een vervallen boerderij. Rijksmonument 't Hoge Veld. Wij zijn bezig nu om de boerderij te restaureren met de bedoeling om daar twaalf mensen met een beperking te huisvesten. En dat is een lastige opgave in de huidige tijd. Maar het is ons gelukt dankzij medewerking van de provincie Gelderland en de gemeente Duiven. Wim jij bent hier namens ouderinitiatief Stichting 't Hoge Veld. Hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Nou we zijn als ouders al langer op zoek naar een goede plek voor ons jongvolwassen kind met beperkingen. De meeste ouders die in dit initiatief zitten hebben kinderen met autisme. En wij willen een hele fijne woonvorm en een familiaire zin willen we hier creëren om samen oud te kunnen worden. Gerard dat is vast een lastig proces geweest. Hoe heb je dat toch voor elkaar gekregen? Ja ik heb ook een gehandicapte dochter en we hebben vijftien jaar geleden een soortgelijk project gerealiseerd ook in 't Duivense. En de ervaring die ik daar heb opgedaan om een wooninitiatief op te zetten daar kan ook 't Hoge Veld gebruik van maken en het traject zelf was vrij lastig het is financieel natuurlijk een hele moeilijke opgave om een rijksmonument te restaureren maar het is ons uiteindelijk helemaal gelukt. En ook gelukkig met de medewerking van woningcorporatie Vrij Leven die dit project en de woningen dan ook gaat verhuren aan de bewoners van 't Hoge Veld straks. Wim wat kan de provincie nog meer doen om dit soort projecten verder te helpen? Nou ik denk dat de provincie hier op de goede weg is met het programma Steengoed Benutten juist door locaties te ondersteunen die dit initiatief overeind moeten trekken. Met een ouderinitiatief is natuurlijk zo dat we hebben dan straks de huurconstructie met Vrij Leven. Maar we moeten zelf nog heel veel doen. We moeten elkaar leuk vinden we moeten samen werkzaam zijn in het initiatief en vooral ook op die manier de omgeving verbinden met zo'n mooie locatie. En ik weet dat het in Duiven leeft als Duivenaar iedereen is ontzettend blij met deze locatie op deze manier ingezet kan worden. Ik heb antwoord gekregen op mijn vraag. Binnenkort ga ik weer op pad. Heb jij nou vragen of opmerkingen? Laat het me weten want samen zetten we onze schouders eronder. Een betaalbare woning voor iedereen.

Geschikte huisvesting

De vervallen boerderij in Duiven wordt verbouwd tot 12 zorgappartementen. Voor jongvolwassenen die door een stoornis in het autistische spectrum, niet zelfstandig kunnen wonen. Ontwikkelaar Gerard organiseerde eerder een soortgelijke stichting woongroep. De lessen die hij daar opdeed, nam hij mee in dit project en in het contact richting de gemeente. Vervolgens nam gemeente Duiven de gewenste restauratie mee bij de visie op de Rijksweg. Van daaruit kwam het ouderinitiatief Stichting ’t Hoge Veld in beeld. 

Lef en flexibiliteit

Van oorspronkelijk idee tot daadwerkelijke realisatie, was geen gemakkelijk proces. In dit geval gaat het ook nog eens om een beeldbepalend rijksmonument dat ernstig in verval was. Dat maakt de puzzel nóg lastiger. Om het toch voor elkaar te krijgen, toonden alle betrokken partijen lef en flexibiliteit. En ze zetten net die noodzakelijke extra stap. Zo kocht woonstichting Vryleve uiteindelijk het pand aan en stelde het beschikbaar voor deze specifieke doelgroep. Dirk Hoogland, directeur-bestuurder van woonstichting Vryleve: “Door buiten de lijntjes te kleuren wordt ‘rijksmonument ’t Hoge Veld’ een waardevolle woonvoorziening voor de héle Liemers. Mede door de samenwerking met gemeente Duiven en provincie Gelderland (in het vergunningentraject) is de doorlooptijd vanaf het 1e contact tot de daadwerkelijke realisatie nu ongekend kort.”

Uitdagende puzzel

Het rijksmonument was ernstig verwaarloosd en stond bijna op instorten. Gemeente Duiven nam de herontwikkeling van de boerderij mee in haar visie, op leegstaande panden langs de Rijksweg. Ook kreeg het project ondersteuning van provincie Gelderland via de aanpak SteenGoed Benutten. Wethouders Johannes Goossen (wonen en zorg) en Dominique van Dam (wonen en RO) zijn erg blij met de gezamenlijke investering van kennis, kunde en middelen van alle betrokken partijen. “Dankzij deze samenwerking, maar vooral ook dankzij de passie en het doorzettingsvermogen van het ouderinitiatief, de ontwikkelaar én de woonstichting, kan dit betekenisvolle project gerealiseerd worden."

Lees meer op de site van stichting ''t Hoge Veld

Actieplan Wonen

Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zoeken we naar oplossingen voor de woningnood. Dit is een opgave waar niet 1 oplossing voor is. Op verschillende manieren helpen we mee aan versnelling van de woningbouw, meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen. Met het ‘Actieplan Wonen’ versnellen we (tot en met 2025) de bouw van 45.000 woningen.