Gelderland zoekt (op)Toppers

Provincie Gelderland wil de hoogte in bouwen. We gaan gemeenten en woningcorporaties helpen om 12.000 ‘optopwoningen’ te bouwen op daken van gebouwen. Door de bestaande woningvoorraad beter te gebruiken, wil de provincie de woningbouw in Gelderland versnellen.
Gepubliceerd op: 18-april-2024
Portret Dirk Vreugdenhil

Slimmer omgaan met bestaande woningen

De woningnood is hoog. Nieuwbouw alleen is niet genoeg om door de wooncrisis te komen. We moeten slimmer omgaan met de woningen die er al zijn door woningen te splitsen en op het dak te bouwen.

Dirk Vreugdenhil

Gedeputeerde

Woningsplitsen en Optoppen 

Woningsplitsen (een bestaande woning opsplitsen in meerdere woningen), woningdelen (met meerdere mensen in één woning wonen) en optoppen (woningen die bovenop bestaande gebouwen worden geplaatst) bieden veel kansen volgens adviesbureau STEC. Door verdiepingen toe te voegen aan bestaande gebouwen kunnen er mogelijk 23.000 woningen worden bijgebouwd in Gelderland. Meer dan 20% van de 104.000 woningen die er moeten worden gebouwd tot 2030.  

Sneller, goedkoper en minder ruimte 

Nieuwbouw is lastiger geworden door stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwlocaties. ”Het optoppen van woningen is sneller, goedkoper en neemt minder ruimte in beslag”, zegt Dirk Vreugdenhil. ‘Met de bouw van 12.000 optopwoningen besparen we 300 hectare aan bouwgrond en 1 miljoen ton aan grondstoffen’. Volgens STEC moeten optopwoningen er in 2 jaar kunnen staan. 

Betaalbare (optop)woningen 

Er is een verschil tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. De meeste woningen die vrijkomen zijn gezinswoningen, terwijl de helft van de woningzoekenden alleenstaand is. Het voordeel van de optopwoningen is dat ze vaak kleiner en goedkoper zijn. ”Dat is goed nieuws voor starters op de woningmarkt”, zegt Vreugdenhil. ”Een nieuwbouwwoning is voor veel starters vaak al niet meer betaalbaar.”  

Optopteam en Quickscan 

Wij zetten een Optopteam in om gemeenten en woningcorporaties te helpen met het optoppen van woningen. Zij voeren een Quick Scan uit om de mogelijkheden voor optoppen in de gemeente in kaart te brengen. Het versnellingsteam woningbouw helpt bij de uitvoering van de optopplannen.  

Eerste (op)Toppers: Woonstede en Ede 

Het komende jaar gaat de provincie 3 leerprojecten uitvoeren met gemeenten en corporaties. Gedeputeerde Vreugenhil maakte vandaag de eerste (op)Toppers bekend: gemeente Ede en woningcorporatie Woonstede. Met het Optopteam voeren zij een Quick Scan uit en gaan ze 6 gebouwen optoppen met woningen. De komende 5 jaar moet dit worden uitgebouwd tot 12.000 optopwoningen in Gelderland.